Privacy Verklaring

Wat doen we met persoonsgegevens

Identiteit

iX Studios staat sinds 2007 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08157695. We zijn momenteel gevestigd in Oldenzaal, aan de Oostwal 80.

Onze functionaris gevensbescherming (FG) is Martijn Hoppenbrouwer en kun je altijd vragen stellen over de AVG en de verwerking en het gebruik van (jouw) persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op via info@ixstudios.nl of bel 0541 - 530532.

Onze overige BANK en BTW gegevens vindt je altijd op onze contactpagina.

Persoonsgegevens die we verwerken

Voor het uitvoeren van ons werk en het leveren van onze diensten verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • IP-adres (bij live-chat of op verzoek)
 • Locatie IP-adres (bij live-chat)
 • Chatberichten via live-chat (naam en e-mail adres indien ingevoerd)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (geanonimiseerd)

We gebruiken en verwerken géén zogenaamde bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. We bewaren de gegevens conform de wettelijke verplichting en zo lang deze nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

Doel voor verwerking persoonsgegevens

iX Studios verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde verwerkingen worden wel gedaan in onze boekhoudsoftware. Het gaat hier om automatische verzending van periodieke facturen voor bijv. hosting en domeinnamen. Ook herinneringen voor nog openstaande facturen worden grotendeels geautomatiseerd verzonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

iX Studios verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We zorgen ervoor dat we een verwerkersovereenkomst hebben met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, indien mogelijk. Daarnaast werken we alleen met digitale systemen die een adequate beveiliging hebben met SSL en waar mogelijk 2FA. Hieronder een overzicht van onze verwerkers en subverwerkers:

☑   Google Suite | Verwerkersovereenkomst geaccepteerd | Privacy Policy
☑   Zapier | Verwerkersovereenkomst geaccepteerd | Privacy Policy
☑   Moneybird | Verwerkersovereenkomst geaccepteerd | Privacy Policy
☑   Webflow | Verwerkersovereenkomst geaccepteerd | Privacy Policy
☑   Trello | TRUSTe Certified Privacy | Privacy Policy
☑   Chatra | Verwerkersovereenkomst geaccepteerd| Privacy Policy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door iX Studios en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ixstudios.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

iX Studios wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iX Studios neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@ixstudios.nl. iX Studios heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware (virusscanner en firewalls van ons netwerk en onze opslag- en backup-systemen)
 • 2-Factor-Authentication of wel 2-staps verificatie
 • SPF is één van de drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. Daarnaast gebruiken we ook DKIM en DMARC voor de best mogelijke beveiliging van onze e-mail.
 • SSL en https:// gebruiken we voor het verwerken van al onze persoonsgegevens.

Overige informatie

Als je meer weten wilt weten over privacy in het algemeen, kijk dan op: https://hulpbijprivacy.nl

Aanvullende informatie

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens.

We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring.

Indien je vragen hebt over onze privacy verklaring, de AVG / GDPR of de verwerking van persoonsgegevens, stuur ons dan een mail of bel.