Privacy Verklaring

Wat doen we met persoonsgegevens

Identiteit

iX Studios staat sinds 2007 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08157695. We zijn momenteel gevestigd in Oldenzaal, aan de Oostwal 80.

Onze functionaris gevensbescherming (FG) is Martijn Hoppenbrouwer en kun je altijd vragen stellen over de AVG en de verwerking en het gebruik van (jouw) persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op via info@ixstudios.nl of bel 0541 - 530532.

Onze overige BANK en BTW gegevens vindt je altijd op onze contactpagina.

Persoonsgegevens die we verwerken

Voor het uitvoeren van ons werk en het leveren van onze diensten verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • IP-adres (op verzoek)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (geanonimiseerd)
 • Chatberichten via live-chat op deze website

We gebruiken en verwerken géén zogenaamde bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. We bewaren de gegevens conform de wettelijke verplichting en zo lang deze nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

Doel voor verwerking persoonsgegevens

iX Studios verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde verwerkingen worden wel gedaan in onze boekhoudsoftware. Het gaat hier om automatische verzending van periodieke facturen voor bijv. hosting en domeinnamen. Ook herinneringen voor nog openstaande facturen worden grotendeels geautomatiseerd verzonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

iX Studios verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We zorgen ervoor dat de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, een zelfde of nog betere beveiliging hebben van de data-systemen die worden gebruikt. Hierdoor zorgen we voor eenzelfde (of beter) niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. iX Studios blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast zijn we erg selectief in de keuze van de diensten en software van derden. Zo maken we alleen gebruik van de beste platformen en diensten die minimaal met SSL werken en bij voorkeur 2-Factor-Authentication (2FA) hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door iX Studios en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ixstudios.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

iX Studios wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iX Studios neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@ixstudios.nl. iX Studios heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware (virusscanner en firewalls van ons netwerk en onze opslag- en backup-systemen)
 • 2-Factor-Authentication of wel 2-staps verificatie
 • SPF is één van de drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. Daarnaast gebruiken we ook DKIM en DMARC voor de best mogelijke beveiliging van onze e-mail.
 • SSL en https:// gebruiken we voor het verwerken van al onze persoonsgegevens.

Overige informatie

Als je meer weten wilt weten over privacy in het algemeen, kijk dan op: https://hulpbijprivacy.nl

Toch nog vragen

Indien je toch nog vragen hebt over onze privacy verklaring, stuur ons dan een mail of bel.